Untitled Document
03 490 18 05     03 490 18 06
Untitled Document
Untitled Document


 
VZAJEMNI SKLADI
 
KBM Infond Skladi ALTA Skladi PRIMORSKI Skladi KD Skladi
Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v vrednostne papirje (delnice, obveznice in druge finančne instrumente). Vzajemni skladi se oblikujejo in upravljajo izključno v korist vlagateljev. Vzajemne sklade upravlja družba za upravljanje, ki ima za upravljanje dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 
Osnovno pravilo pri naložbah v vzajemne sklade je, da gre za dolgoročno naložbo, ki naj ne bi bila krajša od treh do petih let.Vlagatelji vlagajo sredstva v vzajemni sklad tako, da kupujejo enote premoženja sklada.

Pri naložbah v vzajemne sklade velja upoštevati znani borzni izrek, ki pravi: »Nikdar ne nosi vseh jajc v eni košari.« Naložbe je smiselno razpršiti med naložbe različnih tveganosti in tudi tako, da pokrivajo različne panoge in različne trge.
 
Strategija naložb je odvisna od situacije na trgu, profila vlagatelja, njegovega znanja in izkušenj, ciljev, dolžine varčevanja, tveganja in pričakovanega donosa. Potrebno je upoštevati, da pretekli donosi niso zagotovilo, da bodo takšni donosi tudi v prihodnje. Zato je potrebno pri primerjavi skladov in pred odločitvijo v katere sklade razpršiti svoja sredstva pregledati in primerjati tudi druge kriterije ne zgolj donosnosti.
 
Družba ATKA-PRIMA d.o.o. opravlja storitve trženja vzajemnih skladov za različne družbe za upravljanje.
 
 
Vse pravice pridržane © Atka-Prima d.o.o. Izdelava spletne strani: i-Rose d.o.o.